A.Impressie najaarsbloei Salvia

Beschrijving

Nepeta faas.’Walker’s Law’ (voorgrond)
De overige foto’s zijn september/oktober 2021 gemaakt.