A.Impressie najaarsbloei Salvia

Beschrijving

Nepeta faas.’Walker’s Law’ (voorgrond)