De Salvia lavatuin in juli……

3 juni beplant. De eigenares giet nog wel regelmatig, totdat de planten goed beworteld zijn. Eigenlijk geen uitval.