Een bloem dróómt niet van de komst van de bij; zij bloeit, en dan komt de bij vanzelf.